O kalendarzu

O kalendarzu

O KALENDARZU W tradycji Majów istnieje wiele kalendarzy. Niektórzy mówią, że Majowie mieli obsesje na punkcie czasu, lecz nie jest to prawdą. Obecni potomkowie ich tradycji podkreślają, że Majowie mieli obsesję na punkcie obserwacji. Obserwacji otoczenia, zachowań zwierząt, ludzkich doświadczeń, gwiazd i planet. Posiadali więc wiele kalendarzy. Niektóre z nich służyły obliczaniu długich cykli czasu potrzebnego planetom na okrążenie Słońca, niektóre dotyczyły sfer życia na Ziemi, inne rolnictwa itd. Tematyką niniejszej strony jest przede wszystkim kalendarz, który powstał w wyniku wnikliwej obserwacji ludzkich zachowań, wpływów i doświadczeń. Jest to de facto kalendarz przemian wewnętrznych. Składa się on z 20 Naguali – (dni, tzw. Strażników, Dziadków) i 13 Tonów – liczb. Odnosi się on bezpośrednio do ludzkiego ciała i najważniejszych procesów z punktu widzenia ich tradycji. 20 Naguali w ludzkim ciele odnosi się do 10 palców dłoni, które łączą nas z niebem i 10 palców stóp, które łączą nas z ziemią. 13 to 13 głównych stawów w naszym ciele: kostki, kolana, biodra, barki, łokcie, nadgarstki i kark. Razem 13 x 20 daje nam 260 czyli przybliżoną liczbę dni potrzebną na pełny rozwój nowego żucia, od poczęcia do porodu. To także przybliżony czas pełnego wzrostu kukurydzy, która dla Majów jak i dla wielu tradycji obu Ameryk była i nadal jest rośliną świętą. 260 dni składa się na kalendarz, który wg tradycji Majów K’iche z Gwatemali nosi nazwę Cholq’ij (czyt. Czol Keh), a wg tradycji Majów z Jukatanu – Tzolkin (czyt. Colkin).  Kalendarz ten stanowi formę dwóch kół, które każdego dnia przesuwają się o jedną pozycję, spotykając się od nowa co każde 260dni. U podstaw tradycji Majów leży wiedza dotycząca charakterystyki wszystkich...
Obliczanie znaku na podstawie daty

Obliczanie znaku na podstawie daty

Przedstawię teraz sposób na obliczenie znaku bez używania internetowych, elektronicznych kalkulatorów. Po pierwsze, należy odszukać rok w tabelce po lewej stronie. Uwaga, jeżeli sprawdzana osoba urodziła się w styczniu, lub lutym, należy wziąć pod uwagę rok poprzedni. Przykładowo, jeśli urodziłeś/aś się w styczniu, lub lutym 1913 roku, należy wziąć do obliczenia liczbę roku 1912. Zapisz sobie stojącą przy roku liczbę. W kolejnej tabelce odnajdź swój dzień i miesiąc urodzenia. Nazwy miesięcy z angielskiego to: mar – marzec apr – kwiecień may – maj june – czerwiec july – lipiec aug – sierpień sept – wrzesień oct – październik nov – listopad dec – grudzień jan – styczeń feb – luty Następnie dodaj liczbę z poprzedniej tabelki z liczbą stojącą przy Twoim dniu urodzenia. Jeżeli po dodaniu obu liczb wynik przekroczy 260, należy odjąć od niego liczbę 260. Uzyskany wynik końcowy odnajdujemy w 3 tabeli i w ten sposób odnajdujemy znak związany z tą datą oraz jego Ton – liczbę od 1 do 13. UWAGA! Osoby, które urodziły się po północy otrzymały zgodnie z rachubą gregoriańską datę kolejnego dnia, lecz w świecie majańskim północ nie oznacza zmiany daty. Dzień liczy się od wschodzącego słońca aż po kolejne wschodzące słońce. Zatem jeśli urodziłeś/aś się po północy i przed wschodem kolejnego słońca, należy policzyć dzień...
Kalendarz Majów, a kalendarz “Dreamspell”

Kalendarz Majów, a kalendarz “Dreamspell”

Publikuję tutaj artykuł autorstwa Carl Johan Calleman dot. kalendarza “Dreamspell”. Odsyłam do tekstu w ramach odpowiedzi na częste pytanie: “dlaczego mój majański znak jest inny od tego wyliczonego na stronie maya.net.pl prezentowanego przez Hannę Kotwicką”. “Ukryte zamiary Kalendarza Dreamspell  (Dreamspell Calendar)” Carl Johan Calleman (Tłumaczyła Liliana Häckner) Dla większości ludzi na świecie, system kalendarzowy, wynaleziony przez José i Lloydine Argüellesów na początku lat 90-tych: „Kalendarz Dreamspell/Kalendarz Trzynastu Księżyców”, znany jest jako „Kalendarz Majów”. Dzieje się tak, mimo faktu, że kalendarz ten nigdy nie był przez Majów używany. Zgodnie ze słowami Adama Rubela z Saq Be, organizacji reprezentującej poglądy ludów autochtonicznych, a zwłaszcza Majów:, „Jeśli chodzi o Dreamspell i prace Argüellesa: Jest jasne i myślę, że wszyscy tu obecni rozumieją, że istnieje potrzeba, by zdecydowanie rozróżnić ten system od jakiegokolwiek związku z tradycją Majów.(…)Jest życzeniem starszyzny, by zamieszanie i wypaczenie faktów ustało.” Jednakże, mimo tego życzenia starszyzny Majów, wielu zwolenników tego systemu kalendarzowego, fałszywie prezentuje go jako Kalendarz Majów i bardzo mało głosów krytycznych powstało przeciwko temu, że Kalendarz Dreamspell/Kalendarz Trzynastu Księżyców jest przedstawiany jako taki. Jest to w dużej mierze spowodowane brakiem wiedzy na temat prawdziwego Kalendarza Majów, ale również tym, że ci, którzy uczą na temat Kalendarza Dreamspell (Dreamspell Calendar), nie dostarczają adekwatnej informacji na temat jego pochodzenia i powodu jego stworzenia. Struktura systemu kalendarzowego, znanego jako Kalendarz Trzynastu Księżyców/ Dreamspell, jest zasadniczo następująca: Proponuje on, byśmy używali kalendarza składającego się z trzynastu cykli księżycowych, każdy o długości 28 dni, (prezentowany jako cykl kobiecy), do którego dodaje się 1 dzień, który nie należy do żadnego z tych cykli, 25 lipca, by zgadzało się to z 365 dniami roku...
SŁOWNIK UŻYWANYCH TERMINÓW MAJAŃSKICH

SŁOWNIK UŻYWANYCH TERMINÓW MAJAŃSKICH

Słownik ma służyć dla wyjaśnienia poszczególnych pojęć obcych występujących w języku Majów. Jeżeli są jakieś pojęcia, które chcielibyście aby zostały dopisane, wyjaśnione, piszcie śmiało. Cholq’ij/Tzolkin (czyt. Czolk ih / Colkin)- Święta rachuba występująca w tradycji Majów K’iche (Gwatemala) oraz Jukatanu. Składa się z 20 Naguali i 13 Tonów. Razem tworzy kombinację 260 dni. Wywodzi się z obserwacji ludzkiego doświadczenia i służy po dziś dzień do odnajdywania ścieżki losu i jednoczenia z naturalnymi cyklami. Zgodnie z tradycją jest ona kluczem dla osiągnięcia życiowej równowagi. Nagual – Jeden z 20 znaków solarnych, archetypów. Ważny symbol tradycji Majów. Wyznacznik charakterystyki energii każdego dnia. Wspólnie z 13 Tonami tworzy rachubę Cholq’ij/Tzolkin. Stosowany do określania potencjału urodzeniowego danej osoby. Honorowany jako jeden z aspektów Wielkiego Ducha, jeden z przejawów Hun’ab Ku. Nagual również znany jest jako Strażnik. Każdy z 20 Naguali w pewien sposób chroni, pilnuje i doradza w swojej określonej kategorii życia człowieka. Inne znane nazwy: Nawal, Kin. Ton – Określenie jednej z 13 liczb występujących w rachubie Cholq’ij/Tzolkin. 13 Tonów symbolizuje 13 głównych stawów naszego ciała. Rozłożenie Tonów zobrazować można na przykładzie piramidy. U podstawy piramidy jest Ton 1, następnie wchodząc do góry Tony układają się rosnąco aż do Tonu 7 – szczyt piramidy i schodząc w dół do kolejnej podstawy wartości rosną aż do Tonu 13. Xibalba (czyt. Szibalba) – Świat podziemny wg kosmologii Majów. Jest to przestrzeń naszej nieświadomości, przestrzeń głębin ziemi. Według wierzeń opisanych w świętej księdze Popol Vuh, wszystko to co znajduje się w świecie środkowym (w którym my żyjemy) przeszło już przez świat podziemny, zostało tam zrodzone. W związku z tym wszystko, nawet to co bardzo dobre,...
MAJAŃSKA CEREMONIA OGNIA

MAJAŃSKA CEREMONIA OGNIA

Majańska Ceremonia Ognia to jedna z podstawowych i najważniejszych praktyk wykonywanych w tradycji, z jakimi możemy się spotkać po dziś dzień wśród odradzających się Majów. Wykonywana jest zazwyczaj pod otwartym niebem w szczególnych miejscach, które dzięki niej stają się szczególne. W górach, lasach, na polanach, w otoczeniu świątyń, bądź innych miejsc kultu, a także w miejscach, które wyjątkowo potrzebują poprawy jakości występujących tam energii (przykładowo w Krakowie ceremonię ognia wykonaliśmy w ‘Ogrodzie Dzwonów’, w ruinach niegdyś budynku obozu koncentracyjnego). Ceremonia Ognia składa się z trzech etapów: otwarcia, przywołania 20 Naguali i zamknięcia. Przygotowanie przestrzeni i majańskiego ołtarza również jest wykonywane w sposób ceremonialny i nastraja obecnych, jeszcze przed zapaleniem ognia. W trakcie ceremonii wszyscy zbierają się w kręgu. Nikt nie pozostaje w tyle, każdy jest tak samo ważny. Szczególne miejsce jednak zajmują strażnicy dnia, osoby prowadzące ceremonię i starszyzna. Strażnicy przyjmują pozycje wokół ognia zgodnie z czterema głównymi kierunkami świata. Osoba prowadząca ceremonię trzyma również w ręku święty kij, którego używa do pilnowania ognia. Przygotowanie do Ceremonii: Majański Ołtarz. Każda Majańska Ceremonia Ognia zaczyna się od energii dnia, w którym jest prowadzona. Tak więc często w miejscu rozpalenia ognia układany jest glif – graficzne przedstawienie Nagualu danego dnia. Wokół ognia ustawione zostaje 20 kamieni symbolizujących 20 Naguali. W środku znajdują się świece w różnych kolorach m.in.: czerwone, żółte, niebieskie, czarne, białe, zielone, różowe, fioletowe, ułożone zgodnie ze swoim znaczeniem kolorów i kierunkami świata. Całość posypuje się cukrem, miodem, ziarnami. Układa się również związane kawałki Kopalu tudzież szyszki. W pobliżu ołtarza układa się naczynia z sezamem, wodą, różnymi formami kopalu, kwiatami i przedmiotami do ofiarowania w trakcie trwania ceremonii. Ołtarz...
KOSZYK
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy