Kalendarz Majów 2024-2025 (12 No’j) [e-book]

55.00

Kategoria:

Opis

Kalendarz w formie e-booka

Kalendarz Majów to kalendarz przemian wewnętrznych. To majański święty czas, który zgodnie z Tradycją jest kluczem do lepszego zrozumienia siebie i odnalezienia równowagi w codziennym życiu. Uczy nas w jaki sposób powrócić do harmonijnej relacji z naturą i nami samymi. 

Kalendarz Majów | Mayan Calendar Wheels

20 Naguali i 13 Tonów

20 Naguali i 13 Tonów to dwa główne składniki wyznaczające datę Kalendarza Majów.

Znajomość ich znaczenia pozwala lepiej rozumieć naturę własną i innych ludzi, a także prognozować energetykę dnia.

Według tradycji każda żyjąca osoba, w momencie urodzenia przyszła na świat niosąc ze sobą energię danego dnia, a wraz z tym jego szanse i wyzwania, cień i jasną stronę, których równowaga stanowi doświadczanie życia w sposób autentyczny.

W niniejszej publikacji zawarte są szczegółowe informacje na temat 13 Tonów i 20 Naguali.

Charakterystyka Naguali zawiera informacje o szansach i zagrożeniach jakie niesie dany dzień. 

Opis uwzględnia również wskazówki, jakie niesie Nagual w sferach takich jak relacje i rodzina oraz kariera i biznes. 

Na każdy z dwudziestu dni przygotowana jest silnie wizyjna medytacja autorstwa Tommy’ego Harevisa.

 

WAŻNOŚĆ KALENDARZA

luty 2024 – luty 2025

Skąd te daty?

Kalendarz zaprojektowaliśmy na okres jednego majańskiego roku Haab, który trwa 360 dni, po których następuje 5 dni zwane Wayeb’. W trakcie Wayeb’ dotychczasowy Cargador (nosiciel, patron roku) odchodzi a nowy przychodzi. Następuje chwilowy brak Cargadora. Ten czas w Tradycji Majowie spędzają czuwając w skupieniu i modlitwie. Z uwagi na nieobecność opiekuna roku rozpala się rytualny ogień, który podtrzymuje się do przez cały Wayeb’, oczekując na wschód słońca, z którym nadejdzie nowy Cargadoor, przynosząc nowy rok.

NOWY ROK MAJAŃSKi 12 No'j

14 Lutego, 2024, Cargador Ocelot (11 E), odchodzi, by zrobić miejsce dla Wiedza – Dzięcioł (12 No’j).

 

Rok 12 No’j będzie trwał od 19 Lutego 2024 do 13 lutego 2025. Później nastąpi 5 dni Wayeb’ bez strażnika roku. 19 Lutego 2025 przywitamy kolejnego strażnika pod patronatem Wiatr – Koliber (13 Iq’)

W CYKLACH MAJÓW

Poza z cyklem Haab Majowie wyodrębniają inny cykl trwający 260 dni (ok. 9 miesięcy), w którym każdy z 20stu Naguali ma swój trzynastodniowy okres zwany Treceną. W tym czasie pojawiają się wszystkie możliwe kombinacje 20 Naguali i 13 cyfr. Co ciekawe, mniej więcej tyle samo czasu potrzebuje człowiek, by od dnia poczęcia narodzić się z łona matki. Wszystko to jest precyzyjnie objaśnione w kalendarzu. Ten cykl stanowi rdzeń Świętego Kalendarza Majów, który w zależności od plemienia określa się mianem Tzolkin lub Cholq’ij.

Panorama Roku

Wyposażając nasz kalendarz w panoramiczny widok roku chcieliśmy ułatwić planowanie oraz umożliwić spojrzenie na nadchodzący czas z perspektywy lecącego ptaka. Ta cecha produktu sprzyja również dokonywaniu podsumowań, które poleca się wykonać każdego ostatniego dnia danej Treceny, czyli w dni opatrzone Tonem 13.

Rozkład Miesięcy

Kalendarz zorganizowany jest za pomocą rozkładu miesięcznego. Na każdej ze stron są informacje takie jak dzień miesiącadzień tygodniaTonNagualTrecenafaza księżyca. Oznaczone są także najważniejsze wydarzenia połączone z kalendarzem gregoriańskim w Polsce oraz najważniejsze święta Majów.

Osobiste notatki

E-Book został zaprojektowany jako interaktywny dokument, co pozwoli Ci na prowadzenie osobistych notatek w kalendarzu.

Kalendarza możesz używać “w chmurze”, dzięki czemu zapiski będą synchronizowane na wszystkich Twoich urządzeniach.

To bardzo proste. Pokażemy Ci jak to zrobić krok po kroku.

system nawigacji

Kalendarz Majów Tzolkin Nawigacja

Wbudowany w kalendarz system nawigacji błyskawicznie otworzy przed Tobą wiedzę, której poszukujesz. Dzięki niemu szybko zinterpretujesz dzień (Kin) Kalendarza Majów i znajdziesz potrzebne informacje.

Wystarczy jedno kliknięcie, by przenieść się do takich kart jak:

 • opis Nagualu, Tonu, Treceny
 • panoramiczny widok na rok
 • odpowiedni miesiąc kalendarza

To rozwiązanie zapobiega zbędnemu przewijaniu oraz oszczędza Twój czas.

E-BOOK PrzYJAZNY W DRUKU

PDF jest zaprojektowany dla stron A4, aby łatwo można było go wydrukować na domowej drukarce lub w punkcie XERO.

Dzięki temu, każdy, we własnym zakresie, będzie mógł kalendarzowi nadać wymiar fizyczny.

Kalendarz Majów Tzoklin Drukowany

FUNKCJE KALENDARZA MAJÓW

 • zbliżanie do natury i kierowanie uwagi do przyrody
 • przypominanie o ważnych wartościach dla człowieka
 • harmonizacja rytmu życia
 • porządkowanie wspomnień, łatwiejsza orientacja w czasoprzestrzeni
 • pomoc w planowaniu i podejmowaniu ważnych decyzji
 • klucz do zrozumienia samego siebie i innych

Zawartość

 • Opis i charatkerystyka 20stu Naguali, 13stu Tonów i opisy Trecen
 • Artystyczny plakat przedstawiający Cargadora roku 10 Kej (Jeleń).
 • 20 medytacji związanych z Nagualami.
 • Wizualizacje Trecen
 • Wiedza wprowadzająca i instrukcja obsługi kalendarza
 • Opis najważniejszych świąt majańskich
 • Kalendarz gregoriańsko-majański na czas roku 11E (luty 2023-luty2024)
 • Panoramiczny widok całego roku 
 • Fazy księżyca. Pełnie, nowie, kwadry.
 • System sprawnej nawigacji po dokumencie

Może spodoba się również…