Iq

Rok Iq je znamení vzduchu, větru a komunikace. Iq roky jsou považovány za náročnější časy kvůli síle větru. Riziko povodní, sucha a přírodních pohrom.