MAJAŃSKA CEREMONIA OGNIA

Majańska Ceremonia Ognia to jedna z podstawowych i najważniejszych praktyk wykonywanych w tradycji, z jakimi możemy się spotkać po dziś dzień wśród odradzających się Majów. Wykonywana jest zazwyczaj pod otwartym niebem w szczególnych miejscach, które dzięki niej stają się szczególne. W górach, lasach, na polanach, w otoczeniu świątyń, bądź innych miejsc kultu, a także w miejscach, które wyjątkowo potrzebują poprawy jakości występujących tam energii (przykładowo w Krakowie ceremonię ognia wykonaliśmy w ‘Ogrodzie Dzwonów’, w ruinach niegdyś budynku obozu koncentracyjnego).

Ceremonia Ognia składa się z trzech etapów: otwarcia, przywołania 20 Naguali i zamknięcia. Przygotowanie przestrzeni i majańskiego ołtarza również jest wykonywane w sposób ceremonialny i nastraja obecnych, jeszcze przed zapaleniem ognia.

W trakcie ceremonii wszyscy zbierają się w kręgu. Nikt nie pozostaje w tyle, każdy jest tak samo ważny. Szczególne miejsce jednak zajmują strażnicy dnia, osoby prowadzące ceremonię i starszyzna. Strażnicy przyjmują pozycje wokół ognia zgodnie z czterema głównymi kierunkami świata. Osoba prowadząca ceremonię trzyma również w ręku święty kij, którego używa do pilnowania ognia.

Przygotowanie do Ceremonii: Majański Ołtarz.

Każda Majańska Ceremonia Ognia zaczyna się od energii dnia, w którym jest prowadzona. Tak więc często w miejscu rozpalenia ognia układany jest glif – graficzne przedstawienie Nagualu danego dnia. Wokół ognia ustawione zostaje 20 kamieni symbolizujących 20 Naguali. W środku znajdują się świece w różnych kolorach m.in.: czerwone, żółte, niebieskie, czarne, białe, zielone, różowe, fioletowe, ułożone zgodnie ze swoim znaczeniem kolorów i kierunkami świata. Całość posypuje się cukrem, miodem, ziarnami. Układa się również związane kawałki Kopalu tudzież szyszki. W pobliżu ołtarza układa się naczynia z sezamem, wodą, różnymi formami kopalu, kwiatami i przedmiotami do ofiarowania w trakcie trwania ceremonii.

Ołtarz różni się w zależności od dnia, w którym prowadzona jest ceremonia. Zdarzają się dni-święta w tradycji Majów jak np. 9 B’atz i 8 B’atz, czyli dni Powstania Pierwszej Kobiety i Pierwszego Mężczyzny, których dotyczą szczególne warunki ceremonii.

Pierwszy etap Ceremonii: Otwarcie i powitanie kierunków.

Aby rozpocząć ceremonię osoby prowadzące i strażnicy dnia w ciszy proszą o pozwolenie przodków, 20 Naguali i opiekunów miejsca.

Następnie wspólnie ze wszystkimi uczestnikami następuje przywołanie i uhonorowanie czterech kierunków świata i czterech dziadków wraz z czterema żonami. Tak więc w kolejności wschód -> zachód -> północ -> południe wszyscy obracają się i wykonują gesty uhonorowania powtarzając za prowadzącymi.

Czterech dziadków i cztery babcie to:

Balam K’iche i Paluna
Balam Aq’ab i Cho’mi’ha
Iq’ Balam i Ka’kich’aha
Mahukuta i Tzunun’ya’

Przywołując kolejne kierunki zostają zapalone kolejne świece w czterech stronach paleniska.

Drugi etap Ceremonii: Przywoływanie 20 Naguali.

Przywoływanie Naguali odbywa się w chronologii zaczynając od dnia, w którym odbywa się ceremonia. Podczas przywoływania strażnicy ognia wymieniają cechy danego Nagualu i proszą o wniesienie jego przekazu do naszego życia i tego miejsca. Jeżeli wśród uczestników obecna jest osoba, która urodziła się w dniu przywoływanego Nagualu proszona jest o wystąpienie i podchodzi do strażnika ognia. Następuje odliczanie do 13. Odliczanie odbywa się w języku Majów oraz innych językach, które są znane uczestnikom. Podczas odliczania, dla każdej liczby przekazywany jest jeden kawałek Kopalu i po doliczeniu do 13, zostaje on ofiarowany ogniowi. Podczas przywoływania znaku Imox ofiaruje się ogniowi wodę, a podczas przywoływania Tz’ikin ziarna sezamu. W trakcie trwania całej ceremonii ogień karmi się cukrem, olejem i drewnem.

Ofiarowaniu mogą towarzyszyć śpiewy, muzyka, taniec oraz dodatkowe czynności zależne od prowadzenia ceremonii. Podczas przywoływania niektórych ze znaków uczestnicy proszeni są o np. zebranie z ziemi kawałków trawy i zawiązanie na nich supełków, po czym ofiarowanie ich ogniowi, czy ofiarowanie świeczki.

Przebieg przywoływania 20 Naguali jest różny na poszczególnych ceremoniach. Zależy on od osoby prowadzącej, charakteru danego dnia, miejsca i uczestników. Niektóre pełne są muzyki, inne odbywają się bardziej w ciszy i cichej kontemplacji.

Trzeci etap Ceremonii: Zamknięcie.

Po przywołaniu wszystkich 20 Naguali następuje zamknięcie ceremonii. Strażnicy dnia stwierdzają, że ofiara została przyjęta i ponownie honorują cztery kierunki dziękując duchom przodków, miejsca i uczestnikom za ten wspólny czas. Czasem jeszcze odbywa się ostatnia ofiara pod postacią 20 kawałków Kopalu po jednym na każdy z 20 Naguali dla ognia, po czym płomieniowi pozwala się naturalnie wypalić do końca.

Majański święty ogień jest jednym z najpotężniejszych lekarstw znanych w tej tradycji. Można mu oddać swoje choroby, prosić o wsparcie i zostawić w nim wszystko to, co już nie jest potrzebne w dalszym życiu. Przebywanie przy ogniu majańskiej ceremonii zmienia nas skupiając nasze myśli ku pokojowi, szczęściu, wspólnym szacunku i zrozumieniu. Ta ceremonia jednoczy rasy, języki i przypomina o istnieniu potężnych sił natury, które zostają przywołane wraz z 20 Nagualami.

Maltiox!

Jeżeli masz ochotę zorganizować Majańską Ceremonię Ognia w swoich okolicach, śmiało napisz do nas: KONTAKT