Obliczanie znaku na podstawie daty

Przedstawię teraz sposób na obliczenie znaku bez używania internetowych, elektronicznych kalkulatorów.

Po pierwsze, należy odszukać rok w tabelce po lewej stronie.
Uwaga, jeżeli sprawdzana osoba urodziła się w styczniu, lub lutym, należy wziąć pod uwagę rok poprzedni.

Przykładowo, jeśli urodziłeś/aś się w styczniu, lub lutym 1913 roku, należy wziąć do obliczenia liczbę roku 1912.

Zapisz sobie stojącą przy roku liczbę.

W kolejnej tabelce odnajdź swój dzień i miesiąc urodzenia.
Nazwy miesięcy z angielskiego to:
mar – marzec
apr – kwiecień
may – maj
june – czerwiec
july – lipiec
aug – sierpień
sept – wrzesień
oct – październik
nov – listopad
dec – grudzień
jan – styczeń
feb – luty

Następnie dodaj liczbę z poprzedniej tabelki z liczbą stojącą przy Twoim dniu urodzenia.

Jeżeli po dodaniu obu liczb wynik przekroczy 260, należy odjąć od niego liczbę 260.

Uzyskany wynik końcowy odnajdujemy w 3 tabeli i w ten sposób odnajdujemy znak związany z tą datą oraz jego Ton – liczbę od 1 do 13.

UWAGA!
Osoby, które urodziły się po północy otrzymały zgodnie z rachubą gregoriańską datę kolejnego dnia, lecz w świecie majańskim północ nie oznacza zmiany daty. Dzień liczy się od wschodzącego słońca aż po kolejne wschodzące słońce. Zatem jeśli urodziłeś/aś się po północy i przed wschodem kolejnego słońca, należy policzyć dzień poprzedni.