Kalendarz Majów, a kalendarz “Dreamspell”

Publikujemy tutaj artykuł autorstwa Carl Johan Calleman dot. kalendarza “Dreamspell”. Odsyłamy do tego tekstu w ramach odpowiedzi na częste pytanie: “Dlaczego mój majański znak jest inny od tego wyliczonego np. na stronie maya.net.pl prezentowanego przez Hannę Kotwicką”.

“Ukryte zamiary Kalendarza Dreamspell  (Dreamspell Calendar)”
Carl Johan Calleman
(Tłumaczyła Liliana Häckner)

Dla większości ludzi na świecie, system kalendarzowy, wynaleziony przez José i Lloydine Argüellesów na początku lat 90-tych: „Kalendarz Dreamspell/Kalendarz Trzynastu Księżyców”, znany jest jako „Kalendarz Majów”. Dzieje się tak, mimo faktu, że kalendarz ten nigdy nie był przez Majów używany. Zgodnie ze słowami Adama Rubela z Saq Be, organizacji reprezentującej poglądy ludów autochtonicznych, a zwłaszcza Majów:, „Jeśli chodzi o Dreamspell i prace Argüellesa: Jest jasne i myślę, że wszyscy tu obecni rozumieją, że istnieje potrzeba, by zdecydowanie rozróżnić ten system od jakiegokolwiek związku z tradycją Majów.(…)Jest życzeniem starszyzny, by zamieszanie i wypaczenie faktów ustało.”

Jednakże, mimo tego życzenia starszyzny Majów, wielu zwolenników tego systemu kalendarzowego, fałszywie prezentuje go jako Kalendarz Majów i bardzo mało głosów krytycznych powstało przeciwko temu, że Kalendarz Dreamspell/Kalendarz Trzynastu Księżyców jest przedstawiany jako taki. Jest to w dużej mierze spowodowane brakiem wiedzy na temat prawdziwego Kalendarza Majów, ale również tym, że ci, którzy uczą na temat Kalendarza Dreamspell (Dreamspell Calendar), nie dostarczają adekwatnej informacji na temat jego pochodzenia i powodu jego stworzenia.

Struktura systemu kalendarzowego, znanego jako Kalendarz Trzynastu Księżyców/ Dreamspell, jest zasadniczo następująca:
Proponuje on, byśmy używali kalendarza składającego się z trzynastu cykli księżycowych, każdy o długości 28 dni, (prezentowany jako cykl kobiecy), do którego dodaje się 1 dzień, który nie należy do żadnego z tych cykli, 25 lipca, by zgadzało się to z 365 dniami roku słonecznego (13 x 28 + 1 =365 dni). Powiązano z tym liczbę 20 glifów i 13 liczb, pożyczonych ze Świętego Kalendarza Majów. Jednak, w Kalendarzu Dreamspell, symbole te są związane z poszczególnymi dniami w zupełnie inny sposób, niż w prawdziwym kalendarzu Majów. Oznacza to, że gdy ludzie otrzymują swój dzień urodzenia tzolkina w tym systemie kalendarzowym, zwany „Galaktyczną sygnaturą” (Galactic signature), jest on zupełnie różny od symboli Świętego Kalendarza, który Majowie używali i używają dla tego właśnie dnia. Tysiące ludzi zostało wprowadzonych w błąd, myśląc, że jest to ich prawdziwy znak dnia wg Majów.

Co wspólnego ma ten system z Majami? Z wyjątkiem znaków i symboli używanych w liczeniu tzolkina ( liczenie 260 dni), nie ma on z Majami nic wspólnego. Po pierwsze, Majowie, tak samo jak wiele innych ludów, trzymali się cyklu księżycowego o zmiennej długości 29 lub 30 dni, co daje średnią 29,5 dnia. Jest to zgodne z cyklem kobiecym. Jednakże wiele kobiet, częściowo z powodu zakłócenia swoich cykli na skutek sztucznego oświetlenia i sztucznych hormonów, wszędzie obecnych w nowoczesnym świecie, zaczęło wierzyć, że „normalny” okres, to 28 dni. Ta idea jest w rzeczywistości efektem medycyny patriarchalnej, która przez wieki przerażona była tym, co postrzegano jako magiczne powiązanie między kobietą i pełnym cyklem księżycowym, o długości około 29,5 dnia. Nawet w dzisiejszych czasach, wiele kobiet, jak też wielu mężczyzn, ma wiele szczególnych odczuć, związanych ze swymi hormonami w dni pełni księżyca. Kalendarz Trzynastu Księżyców ignoruje naturalny cykl kobiecy i zastępuje go matematyczną formułą 28 dni, która nie odpowiada żadnemu naturalnemu cyklowi.

W Kalendarzu Trzynastu Księżyców dzień 26 lipca został wybrany jako „Dzień Nowego Roku” i czasami można usłyszeć, że jest to „Dzień Nowego Roku Majów”. W rzeczywistości ten stały pierwszy dzień, tak zwanego
Kalendarza Trzynastu Księżyców, odzwierciedla całkowite przeciwieństwo systemu Kalendarza Majów. Ustalenie go w tym dniu było wydarzeniem, które przypieczętowało koniec tradycyjnego Kalendarza Majów na półwyspie Jukatan. W czasach starożytnych, jak też obecnie wśród Quiché Majów, Kalendarz Majów nie ma żadnej stałej daty, odpowiadającej dacie pierwszego dnia ”Nowego Roku”, którą można byłoby przenieść na kalendarz gregoriański. Ta charakterystyczna cecha tradycyjnego Kalendarza Majów, polegająca na braku stałej daty Nowego Roku ma dziś ogromne znaczenie. Oznacza to, że, w odróżnieniu od większości innych kalendarzy na świecie, proroczy Kalendarz Majów nie jest podporządkowany mechanicznemu czasowi lub cyklom astronomicznym. W przeciwieństwie do niego, Kalendarz Trzynastu Księżyców oparty jest na roku fizycznym.

Skąd wiec pochodzi data 26 lipca? Z pewnością nie jest to, jak niektórzy czasami twierdzą, spiralne wznoszenie się Psiej Gwiazdy (Syriusza), ponieważ w starożytności na Jukatanie miało to miejsce 13 i 14 lipca. Natomiast można ją znaleźć w cyklu kalendarza o długości 365 dni, zwanym przez Majów haab. Haab był o ¼ dnia krótszy od długości roku słonecznego. Początek cyklu haab zmieniał się z czasem w stosunku do roku słonecznego. Dlatego, pomysł stałego dnia nowego roku był Majom całkowicie obcy, aż do roku 1541 n.e., gdy Jukatan został podbity przez Hiszpanów. Wówczas to początek haaba przypadł na gregoriańską datę 26 lipca. Podczas przymusowego nawracania Majów na chrześcijaństwo, które później nastąpiło, Majowie zostali zmuszeni do porzucenia swych tradycyjnych kalendarzy, których duchowe energie uważane były przez hiszpańskich biskupów za bałwochwalstwo i spalili oni praktycznie wszystkie książki Majów. Jako część tego przystosowania do chrześcijaństwa i jego roku kościelnego, z wszystkimi obchodami świętych i Świąt Bożego Narodzenia, itp., Majowie musieli „zamrozić” wcześniej ruchomy początek cyklu haab, tak, że od tej pory przypadał on zawsze na ten sam dzień 26 lipca, tak jak w roku podbicia przez Hiszpanów. To zamrożenie oznaczało skuteczne zakończenie systemu Kalendarza Majów na Jukatanie i jego przejście na system mechanicznego czasu astronomicznego. Data 26 lipca, (która jest zapisana w księgach napisanych przez Majów po podboju oraz Biskupa Landy, który zainicjował palenie Kalendarza Majów), symbolizuje wiec całkowity koniec oryginalnego kalendarza Majów na Jukatanie. Moim zdaniem jest to powód do żałoby, a nie do świętowania.

Mimo to, wśród Majów w dzisiejszej Gwatemali, znaczące aspekty starożytnego systemu kalendarzowego, takie jak haab i tzolkin (Cholquij) przeniosły się do podziemia i w ten sposób przetrwały w obszarach górskich aż do czasów obecnych. Znaleziska archeologiczne potwierdziły, że Święty Kalendarz został zachowany w stanie niezmienionym od czasów starożytnych, dzięki strażnikom Kalendarza u Majów Quiché. Mój własny pogląd jest taki, że to szczególne liczenie tzolkina, jest darem dla przyszłej ludzkości, jeśli tylko możemy zrobić z niego właściwy użytek. Dzisiaj, coraz większa liczba ludzi zaczyna stosować Święty Kalendarz Majów i doświadcza energii czasu, który on opisuje. W oczach Majów, Święty Kalendarz, złożony z 260 dni, jest najważniejszym z kalendarzy, jest samym centrum, dokoła którego kręcą się wszystkie inne kalendarze. Stąd, podczas gdy inne aspekty kalendarza Majów mogły się z czasem zmienić, Święty Kalendarz uważany jest za nienaruszalny i nie powinno się w niego ingerować, ani go zafałszować. Zawsze był zachowywany w stanie niezmienionym z myślą o nadejściu czasu, gdy będą go potrzebowały pokolenia przyszłości, a ten czas, w opinii wielu osób, jest teraz.

To czyni koniecznym zadanie pytania, dlaczego Argüelles wymyślił na początku lat 90-tych nowy Święty Kalendarz (260 dni), kalendarz Dreamspell, zwłaszcza zważywszy, ze Majowie od tysięcy lat używali Prawdziwego Świętego Kalendarza. Czy stoją za tym jakieś ukryte zamiary? Pytanie to jest tym bardziej istotne, ponieważ aktualna funkcja tego wynalazku polegała na zastąpieniu i zaprzeczeniu istnienia prawdziwego liczenia tzolkina. Powód tego zastąpienia był zawsze utrzymywany w wielkiej tajemnicy i wydaje się, że ludzie w Ruchu Kalendarza Dreamspell/Trzynastu Księżyców rzadko, jeśli w ogóle, podejmowali się zbadania tej sprawy. Lloydine Argüelles, współwynalazca Kalendarza Dreamspell, daje nam jednak kilka wskazówek, dlaczego Kalendarz Dreamspell został wynaleziony, by zastąpić Święty Kalendarz Majów, pisząc w Crystal Skywalker Day Report (dzienny raport Crystal Skywalker) w 1997 roku:
Cała wiedza w Dreamspell jest wiedzą niezmienną. …Jeśli pomyślimy, „Mogę się zgodzić z 98 % nowej wiedzy, ale pozostałej nie mogę zaakceptować”, musimy wówczas rozważyć, jak ego może wejść i spowodować zniekształcenie wiedzy.” Musisz być w 100% wiernymi nowej wiedzy. Nic, co Valum Votan (Jose Argüelles, wyjaśnienie autora) przedstawia, nie jest w niezgodzie z boskim planem.

Te stwierdzenia objawiają mentalność, podobną do mentalności autokratycznego władcy, jak też pragnienie zachowania przy sobie swych zwolenników. Nic więc dziwnego, ze Lloydine Argüelles odgrywała kluczową rolę w podjęciu decyzji, jak zakotwiczyć w czasie swoje szczególne liczenie tzolkina. W Ruchu Trzynastu Księżyców Lloydine Argüelles była często utożsamiana z Bolon Ik, 9 Wiatr, która w starożytnej tradycji środkowoamerykańskiej, była energią kojarzoną ze świetlistym bóstwem Quetzalcoatla, Węża w pióropuszu. Dlatego, jej dniowi urodzin (15-tego maja 1943 roku) dano energie 9 Wiatru (kin 22) w liczeniu Dreamspell. Jest to punkt zakotwiczający liczenie tzolkina wybrany przez Argüellesów i w konsekwencji ich zwolennicy utożsamiają ją z bóstwem światła. Dalej, jeśli usunie się dzień przestępny, urodziny Jose Argüellesa (24-ty stycznia 1939 roku) otrzymały znak: 11 Małpa (kin 11) i w tym ustawieniu, nie tylko stał się on Małpą, tkaczem, centralnym znakiem dnia, dokoła którego wszystko się kręci, ale oboje również dostali liczby mistrzowskie 11 i 22 dla swoich dat urodzin. Jose Argüelles najwyraźniej przejęzyczył się mówiąc o kinie 11-„ten, który jest przeznaczony na bycie Valum Votan”. Oczywiście, im więcej ludzi używa ich kalendarz, tym bardziej te tożsamości zostają wzmocnione.

Dlatego ci, którzy używają tego szczególnego liczenia tzolkina, dają jego twórcom centralną rolę i synchronizują swoje życie z ich życiem.
Wśród zwolenników kalendarza Dreamspell, powszechnym jest mówienie, że on „działa” oraz że dostarcza punktu wejścia do „porządku synchronicznego”. Przy wyżej wspomnianej wiedzy, należy jednak zadać sobie istotne pytanie: „Na czyją korzyść działa? ” oraz „Czyj synchroniczny porządek?” Wydaje się oczywistym, że przy szczególnym ułożeniu tego kalendarza, działa on bardzo dobrze, jako punkt wejścia do synchronicznego porządku jego wynalazców, jak też dla pewnej liczby innych ludzi, którzy podobnie zostali przyciągnięci przez jego energie. Problem polega na tym, że ci, którzy szukają punktu wejścia do synchronicznego porządku boskiego planu, są od niego odciągnięci do czegoś całkowicie innego, a mianowicie do energii dwóch ludzkich istot i ich osobistego programu bycia w centralnej pozycji przywódców itp. Dlatego mamy wszelkie powody, by podejrzewać, że takie ustawienie dałoby twórcom znaczną władzę, zwłaszcza, gdy ich zwolennicy nie zostali uświadomieni o tym, z czym synchronizują swoje życie.

Działa tutaj ukryty program i ja kwestionuję, czy jest etycznym utrzymywanie w tajemnicy pochodzenia liczenia Dreamspell, zwłaszcza, że cena za utrzymywanie ludzi w ciemności na temat systemu prawdziwego Kalendarza Majów jest bardzo wysoka. Prawdziwy kalendarz Majów nie jest w ten sposób podporządkowany energiom, czy programom żadnej ludzkiej istoty, żywej, czy umarłej. Nieprzerwane liczenie tzolkina jest bezpośrednim odzwierciedleniem boskiego procesu stworzenia i świat pilnie potrzebuje o tym się dowiedzieć. Niestety, Kalendarz Dreamspell nie istnieje, dlatego że ma jakakolwiek przewagę nad prawdziwym Kalendarzem Majów, lecz z powodu konserwatyzmu tych, którzy przez lata nauczali go i go stosowali. Dzisiaj, mimo przytłaczających dowodów, że nie jest to kalendarz egalitarny (czy żeński), istnieje on siłą czystej inercji i stosunkowo duża liczba ludzi jest przyciągnięta do niego pod fałszywymi pozorami.

Czuję, w imię integralności, że ci, którzy uczą Kalendarza Dreamspell/ KalendarzaTrzynastu Księżyców, powinni teraz zacząć mówić prawdę na jego temat. Częścią tej prawdy jest to, że starszyzna Majów nie życzy sobie, by mylić ten kalendarz z Kalendarzem Majów. Według słów starszyzny Majów: „Nieporozumienie, zamieszanie musi ustać” i jest to w interesie wielu. Nauczyciele Dreamspell powinni również jasno wytłumaczyć ludziom jego pochodzenie, powód, dlaczego został wynaleziony, by zastąpić prawdziwy kalendarz Majów. Powinno to zostać uczynione, by dać ludziom szansę dokonania świadomego wyboru, przy znajomości całej prawdy. Koszt dalszego zamieszania, spowodowanego przez fałszywe roszczenia Dreamspell, jest ogromny. Kalendarz ten blokuje ścieżkę ludzkości do skarbu prawdziwego systemu Kalendarza Majów, który odegra decydującą rolę w prowadzeniu ludzkości ku wolności i oświeceniu

Jeśli jesteście państwo zainteresowani odczytem wg Tradycyjnego Kalendarza Majów, to zapraszamy do zakupu wykonywanych przez nas analiz oraz do zapoznania się z wydawanym przez nas aktualnym kalendarzem m.in w formacie e-book.

2 Comments

 1. Agnieszka Prem

  Witam , poznalam kalendarz 13 ksiezycow kotwickiej kilka lat temu . teraz w ciągu kilku miesiący temat Majow wrócił, nawet mialam sen ze bylam otoczona kregem ludzi takich kapłanów, odprawiali swoje modly spiewy a ja bylam w srodku . na drugi dzien caly czas mialam w świadomości Majów i mowilam ze śnili mi sie Majowie 🙂 dopiero teraz trafilam na Wasza strone i taka czuje ulge z wyjasnienia bo miałam znaki ze cos z tym kalendarzem kotwickiej jest nie tak .A teraz rozjasnilo mi sie , troche jestem oburzona jak mozna sie zakodowac by energetycznie żywic sie od ludzi . w sumie mozna skoro mozna 🙂

  Mam pytanie chcialabym sie wiecej dowiedziec o prawdziwym kalendzarzu , sa jakies warsztaty spotkania ?

  Pozdr

  Agnieszka

 2. RSS Wiadomości

  Podziwiam umiejętność przenoszenia abstrakcyjnych pojęć na grunt realnych przykładów, co czyni artykuł nie tylko edukacyjnym, ale również inspirującym do działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *